Danh bạ điện thoại

Chức danh / tên Cố định cơ quan Di động Nhà riêng
Chính Phụ Chính Phụ
1 Ban Lãnh đạo

 

Giám đốc (Ô. Vinh) 2220347 3859347 0963424242 0913424242 05112210819
Phó GĐ (Ô. Nghiêm) 2220348 3859348 0963422115 0913422115 05102211296
Phó GĐ (Ô. Tuấn) 2220336 3812336 0963696963 0913480220 05102211112
Phó GĐ (Ô. Châu) 2220335 0963232527 05112226045
2 Đảng Ủy – Công Đoàn (Ô. Bê) 2220312 0963473212 05102211789
3 Văn phòng
Phó chánh VP PT (Ô. Quy) 2220201 0963677999 05102211379
Phó chánh văn phòng (Ô. Khoa) 2220101 0963473032 05112217906
Văn thư 2220401
Bảo vệ 2220601
Fax 2220101 3852956
Tổ xe (Ô. Lưỡng) 2220311 0963378777
4 Phòng Tổ chức nhân sự
Trưởng phòng (Ô. Lợi) 2220203 0968233587
Phó phòng (Bà. Trang) 2220303 0963579179
5 Phòng Kế hoạch
Trưởng phòng (Ô. Hùng) 2220202 0963433999 0510.2235789
Phó phòng (Ô. Minh) 2220402 0963486356 05102218505
Phó phòng (Ô. Tiến) 2220302 0968369321
6 Phòng Kỹ thuật
Trưởng phòng (Ô.

Trương)

2220204 0963557879 0510.2478079
Phó phòng (Ô.Minh) 2220304 0963838587
7 Phòng Tài chính
Trưởng phòng (Ô. Mao) 2220205 0963001178 05102210777
Phó phòng (Bà Ái) 2220605 0963140142 05102210257
Bộ phận XDCB 2220305
Bộ phận thanh toán 2220405
Fax 2220225
8 Phòng Vật tư
Trưởng phòng (Ô. Cường) 2220206 0968050505 05112245498
Phó phòng (Ô. Phúc) 2220306 0962520425
Fax 2220406
9 Phòng Điều độ
Trưởng phòng (Ô. Hiếu) 2220207 0963454647 0913097597 05103827234
Phó phòng (Ô. Sinh) 2220577 0963235757 05102211277
Phương thức 2210407
Điện thoại nóng, thông tin dịch vụ khách hàng 2220222
Máy Fax 3810802
10 Phòng Kinh doanh
Phó phòng (Ô. Bình) 2220209 0966770977 05102210225
Phó phòng (Ô. Vỹ) 2220409 0963200784 05112246478
Phó phòng (Ô. Thành) 2220409 0963975959
In hoá đơn 2220229 Fax: 2220289
11 Phòng An toàn - BHLĐ
Trưởng phòng (Ô. Tri) 2220214 0963015838 05112224907
12 Phòng KTGSMBD
Trưởng phòng (Ô. Hường) 2220210 0963456757 05102211456
Phó phòng (Ô. Dũng) 2220310 0905575808
13 Xí nghiệp Điện Cơ
Giám đốc (Ô. Thạnh) 2210401 0966600531 0914001531 05112461113
Phó giám đốc (Ô. Đông) 2470444 0963566778
Thí nghiệm 2210402
NM Diesel Tam Kỳ (T4) 2210433
14 VP.công đoàn (Ô. Trực) 2220349 0963133777 05102211116
15 Điện lực Đại Lộc
Giám đốc (Ô. Minh) 2211801 0963232545 05112234545
Phó GĐ (Ô. Quang) 2211803 0963767919 0905140564 05112229133
Kế toán (Ô. V Minh) 2211805 0963555895 0903555895
Trực sửa điện khu vực Đại Lộc 0963084307
Kinh doanh 2212709
Fax 3865895
16 Điện lực Hội An
Giám đốc (Ô. Anh) 2211701 0963575187 0903575187 05102212391
PGD (Ô. Ng Anh) 2211702 0963252752 05102211711
Kỹ thuật 2211704
Kinh doanh 2211709 3861214
Trực sửa chữa điện 0963084305 3864129 05102200223
Fax 3861342
17 Điện lực Duy Xuyên
Giám đốc (Ô. San) 2214301 0963234576 05102214836
Phó GĐ (Ô. Nam) 0963458459 05102212127
Kinh doanh 2214309 3878255
Giao tiếp khách hàng 2214300
Trực sửa điện 0963084304 3877474
Kỹ thuật 2214304
Fax 3877893
18 Điện lực Thăng Bình
Giám đốc (Ô. Hùng) 2217601 0963515881 05102214388
Kỹ thuật 2217604
Kinh doanh 2217609
Giao tiếp khách hàng 2217600
Trực sửa điện 0963084303
Kế toán 2217605
Fax 3874069
19 Điện lực Hiệp Đức
Giám đốc (Ô. Tuấn) 2215301 0963176476 05102470471
Phó GĐ (Ô. Biền) 2216301 0963234539 05102218158
Kinh doanh 2215309 3883936
Kỹ thuật 2215304
KT-TK 2215305
QL lưới 0963084314
Giao tiếp KH 2216600
Fax 3883092
20 Điện lực Tiên Phước
Giám đốc (Ô. Anh) 2245456 0963234369
Phó giám đốc (Ô Đại) 2218626 01684264092
Kinh doanh, KT 2218409 3894268
Tổ lưới 0963084317 3894047
Fax 3894268
21 Điện lực Tam kỳ
Giám đốc (Ô. Quân) 2210301 0963792279 0510.3818486
Phó GĐ (Ô. Chánh) 2210203 05102200317 05102210546
Phó GĐ (Ô. Thạch) 2210302 0963554555 05102211299
Văn phòng, Kỹ thuật 2210304
Kinh doanh 2210209
Fax
22 Điện lực Núi Thành
Giám đốc (Ô. Lập) 2215801 0962002629 05102214383
Phó GĐ (Ô. Vỹ) 2215802 0969015369
Fax, Kỹ thuật 2215804
Trực sửa chữa 0963084301
Kinh doanh 2215809 3871223
Kế toán 2215805
Fax 3572391
23 Điện lực Đông Giang
Giám Đốc (Ô. Dũng) 2246401 0962402325 0935808489 05112241977
Kỹ thuật (Ô. Mẫn) 2246404 0983295986 05102212722
Lưới Đông Giang 0963084309
Lưới Tây Giang 0963084310
Kinh doanhh 2463012
Kế toán 2246435
Fax 3898341
24 Điện lực Điện Bàn
Giám đốc (Ô. Phương) 2464801 0963093459 0914093459 05102218159
Phó GĐ (Ô. Hiếu) 2464802 0968079079 05102224183
Kỹ thuật 2464804
Kinh doanh 2464809
Tổ trực điện 0963084306 05102233807
Công nợ 2464808
Kế toán 2464805
Fax 3869646
25 Điện lực Trà My
Giám đốc (Ô Tịnh) 2489789 0963233522 0510.2218777
Phó giám đốc (Ô Phúc) 6285968 0984361345
Nghiệp vụ 6285368
Kinh doanh 2245999
Lưới Bắc Trà My 0963084318
Lưới Nam Trà My 0963084319
Luới Nam Trà My 2237407
2245407
Fax 3893632
26 Điện lực Quế Sơn
Giám đốc (Ô Minh) 2216801 0963555179
Kinh doanh 2216800
Lưới Nông Sơn 0963084313
Luới Quế Sơn 0963084312
Fax 3885599
27 Điện lực Nam Giang
Giám đốc (Ô. Sơn) 2246404 0905155253
28 Các trạm trung gian và nhà máy
Trạm TG Hiệp Đức (T62) 3883092
Trạm TG Khâm Đức (T64) 2216604
Trạm TG Quế Sơn (T61) 3885378
Trạm TG Vĩnh Điện (T9) 2213509
Trạm TG Bình Quý (T12) 2217612
Trạm TG Duy Hoà (T91) 3731615
Trạm TG Quế Trung (T94) 3654210
Trạm TG Điện Thắng(T92) 2213592
Trạm TG Cẩm Hà (T5) 2211715
Trạm TG Nam Phước (T95) 2214395
Trạm TG (T91) 2214391
Trạm TG (T94) 2217394
Trạm TG Hà Sống(T71) 2213171
Trạm TG Thạnh Mỹ(T72) 2213172
Trạm TG A Xờ(T75) 2211832
 
Cuoc thi tiet kiem dien trong cong so
Cuoc thi tiet kiem dien trong cong so

Liên kết Web