Danh bạ điện thoại

 

TT Chức danh / tên Cố định cơ quan   Di động   Nhà riêng
    Chính Phụ Chính Phụ  
1 Ban Lãnh đạo          
  Giám đốc (Ô. Vinh) 2220347 3859347 0963424242 0913424242 05112210819
  Phó GĐ (Ô. Nghiêm) 2220348 3859348 0963422115 0913422115 05102211296
  Phó GĐ (Ô. Tuấn) 2220336 3812336 0963696963 0913480220 05102211112
  Phó GĐ (Ô. Châu) 2220335   0963232527   05112226045
2 Đảng Ủy – Công Đoàn (Ô. Bê) 2220312   0963473212   05102211789
3 Văn phòng          
  Chánh văn phòng (Ô. Bảy)   3859316 0963123555   05103810373
  Phó chánh văn phòng (Ô. Quy) 2220201   0963677999   05102211379
  Phó chánh văn phòng (Ô. Khoa) 2220101   0963473032   05112217906
  Văn thư 2220401        
  Bảo vệ 2220601        
  Fax 2220101 3852956      
  Tổ xe (Ô. Lưỡng) 2220311   0963378777    
4 Phòng Tổ chức nhân sự          
  Trưởng phòng (Ô. Lợi) 2220203   0968233587    
  Phó phòng (Bà. Trang) 2220303   0963579179    
  Phó phòng (Ô. Nghĩa)     05102200391   05102210491
5 Phòng Kế hoạch          
  Trưởng phòng (Ô. Quân) 2220202   0963792279   05102210222
  Phó phòng (Ô. Minh) 2220320   0963486356   05102218505
6 Phòng Kỹ thuật          
  Phó phòng (Ô. Hùng) 2220204   0963433999   05102211189
  Phó phòng (Ô.Minh) 2220304   0963838587    
7 Phòng Tài chính          
  Trưởng phòng (Ô. Mao) 2220205   0963001178   05102210777
  Phó phòng (Bà Ái) 2220605   0963140142   05102210257
  Bộ phận XDCB 2220305        
  Bộ phận thanh toán 2220405        
  Fax 2220225        
8 Phòng Vật tư          
  Trưởng phòng (Ô. Cường) 2220206   0968050505   05112245498
  Phó phòng (Ô. Phúc) 2220306   0962520425    
  Fax 2220406        
9 Phòng Điều độ          
  Trưởng phòng (Ô. Hiếu) 2220207   0963454647 0913097597 05103827234
  Phó phòng (Ô. Sinh) 2220577   0963235757   05102211277
  Phương thức 2210407        
  Điện thoại nóng, thông tin dịch vụ khách hàng 2220222        
  Máy Fax 3810802        
10 Phòng Kinh doanh          
  Phó phòng (Ô. Bình)     0966770977   05102210225
  Phó phòng (Ô. Vỹ) 2220409   0963200784   05112246478
  In hoá đơn 2220229 Fax: 2220289      
11 Phòng An toàn - BHLĐ          
  Trưởng phòng (Ô. Tri) 2220214   0963015838   05112224907
12 Phòng KTGSMBD          
  Trưởng phòng (Ô. Hường) 2220210   0963456757   05102211456
13 Xí nghiệp Điện Cơ          
  Giám đốc (Ô. Thạnh)     0966600531 0914001531 05112461113
  Thí nghiệm 2210402        
  NM Diesel Tam Kỳ (T4) 2210433        
14 VP.công đoàn (Ô. Trực) 2220349   0963133777   05102211116
15 Điện lực Đại Lộc          
  Giám đốc (Ô. Minh) 2211801   0963232545   05112234545
  Phó GĐ (Ô. Quang) 2211803   0963767919 0905140564 05112229133
  Kế toán (Ô. V Minh) 2211805   0963555895 0903555895  
  Trực sửa điện khu vực Đại Lộc 963084307        
  Tổ QL Nam Giang 2213172        
  Kinh doanh 2212709        
  Fax   3865895      
16 Điện lực Hội An          
  Giám đốc (Ô. Anh) 2211701   0963575187 0903575187 05102212391
  PGD (Ô. Ng Anh) 2211702   0963252752   05102211711
  Kỹ thuật 2211704        
  Kinh doanh 2211709 3861214      
  Trực sửa chữa điện 963084305 3864129 05102200223    
  Fax   3861342      
17 Điện lực Duy Xuyên          
  Giám đốc (Ô. San) 2214301   0963234576   05102214836
  Phó GĐ (Ô. Nam)     0963458459   05102212127
  Kinh doanh 2214309 3878255      
  Giao tiếp khách hàng 2214300        
  Trực sửa điện 963084304 3877474      
  Kỹ thuật 2214304        
  Fax   3877893      
18 Điện lực Thăng Bình          
  Giám đốc (Ô. Hùng) 2217601   0963515881   05102214388
  Kỹ thuật 2217604        
  Kinh doanh 2217609        
  Giao tiếp khách hàng 2217600        
  Trực sửa điện 963084303        
  Kế toán 2217605        
  Fax   3874069      
19 Điện lực Hiệp Đức          
  Giám đốc (Ô. Tuấn) 2215301   0963176476   05102470471
  Phó GĐ (Ô. Biền) 2216301   0963234539   05102218158
  Kinh doanh 2215309 3883936      
  Kỹ thuật 2215304        
  KT-TK 2215305        
  QL lưới 963084314        
  Giao tiếp KH 2216600        
  Fax   3883092      
20 Điện lực Tiên Phước          
  Giám đốc (Ô. Anh) 2245456   0963234369    
  Kinh doanh, KT 2218409 3894268      
  Tổ lưới 963084317 3894047      
  Fax   3894268      
21 Điện lực Tam kỳ          
  Giám đốc (Ô. Trương) 2210301   0963557879 0935003519 05102210405
  Phó GĐ (Ô. Chánh) 2210203   05102200317   05102210546
  Phó GĐ (Ô. Thạch) 2210302   0963554555   05102211299
  Văn phòng, Kỹ thuật 2210304        
  Kinh doanh 2210209        
  Fax          
22 Điện lực Núi Thành          
  Giám đốc (Ô. Lập) 2215801   0962002629   05102214383
  Phó GĐ (Ô. Vỹ) 2215802   0969015369    
  Fax, Kỹ thuật 2215804        
  Trực sửa chữa 963084301        
  Kinh doanh 2215809 3871223      
  Kế toán 2215805        
  Fax   3572391      
23 Điện lực Đông Giang          
  Giám Đốc (Ô. Dũng) 2246401   0962402325 0935808489 05112241977
  Phó GĐ (Ô. Sơn)     05102234686 0905155253  
  Kỹ thuật (Ô. Mẫn) 2246404     0983295986 05102212722
  Lưới Đông Giang 963084309        
  Lưới Tây Giang 963084310        
  Kinh doanhh 2463012        
  Kế toán 2246435        
  Fax   3898341      
24 Điện lực Điện Bàn          
  Giám đốc (Ô. Phương) 2464801   0963093459 0914093459 05102218159
  Phó GĐ (Ô. Hiếu) 2464802   0968079079   05102224183
  Kỹ thuật 2464804        
  Kinh doanh 2464809        
  Tổ trực điện 963084306   05102233807    
  Công nợ 2464808        
  Kế toán 2464805        
  Fax 3869646        
25 Điện lực Trà My          
  Phó giám đốc (Ô Tịnh) 2489789   0963233522    
  Nghiệp vụ 6285368        
  Kinh doanh 2245999        
  Lưới Bắc Trà My 963084318        
  Lưới Nam Trà My 963084319        
  Luới Nam Trà My 2237407        
    2245407        
  Fax 3893632        
26 Điện lực Quế Sơn          
  Giám đốc (Ô Minh) 2216801   0963555179    
  Kinh doanh 2216800        
  Lưới Nông Sơn 963084313        
  Luới Quế Sơn 963084312        
  Fax 3885599        
27 Các trạm trung gian và nhà máy          
  Trạm TG Hiệp Đức (T62) 3883092        
  Trạm TG Khâm Đức (T64) 2216604        
  Trạm TG Quế Sơn (T61) 3885378        
  Trạm TG Vĩnh Điện (T9) 2213509        
  Trạm TG Bình Quý (T12) 2217612        
  Trạm TG Duy Hoà (T91) 3731615        
  Trạm TG Quế Trung (T94) 3654210        
  Trạm TG Điện Thắng(T92) 2213592        
  Trạm TG Cẩm Hà (T5) 2211715        
  Trạm TG Nam Phước (T95) 2214395        
  Trạm TG (T91) 2214391        
  Trạm TG (T94) 2217394        
  Trạm TG Hà Sống(T71) 2213171        
  Trạm TG Thạnh Mỹ(T72) 2213172        
  Trạm TG A Xờ(T75) 2211832        

 

 
Cuoc thi tiet kiem dien trong cong so

Liên kết Web